Formidling

Hvad kan du formidle – og hvordan?

Jeg kan tilbyde at

- lave research på de emner, I beskæftiger jer med. Det kan være i form af interviews, gennemlæsning af artikler, bøger og hjemmesider, aflytning af radio- og tv-udsendelser og podcasts eller noget helt fjerde.

- skrive tekster, hvor jeg formidler nyttig information og ”gode historier” til bestemte målgrupper.

- læse korrektur på andres tekster.

- illustrere teksterne med fotografier, tegninger og hjemmelavet grafik.

- lave podcasts og andre lydoptagelser.

- lave plakater, foldere og annoncer.

- opsætte hjemmesider og give support til siderne.

Hvorfor lægger du særlig vægt på klimaformidling?

Fordi det - skridt for skridt - bidrager til at løse et af de største samfundsproblemer i vores tid og derfor er meget motiverende.

I en årrække har jeg fulgt med i den offentlige debat om klima og globalisering, divestment, grænser for vækst, atomkraft, græsrodsbevægelser, grønvask og forskellige typer af klimamodstand – og hvordan man imødegår det sidste.

Jeg er god til at kombinere mine kompetencer indenfor kildekritik og research med min brede viden om klimaudfordringerne og min erfaring med praktisk forenings- og netværksarbejde.

Min viden om klima- og miljømæssige problemstillinger stammer især fra

- tidligere miljøjobs i Fredericia Kommune og ved KLIMAVÆRKET i Odense Kommune

- foreningsarbejde i Klimabevægelsen i Danmark, herunder dens tidligere lokalafdeling i Odense og Klimabevægelsens landsudvalg/bestyrelse samt som webmaster for klimabevaegelsen.dk. I 2019 var jeg med til at genstarte temagruppen KlimaTV.

- to efteruddannelser i humanøkologi og miljøvurdering ved Aalborg Universitet. Her har jeg bl.a. skrevet projektopgaver om

Effekten af CO2-kompensationsprojekter.

• Klimaøkonomi med udgangspunkt i den britiske Stern-rapport fra 2007 og dens brug af diskonteringsrater.

• Politiske syn på dansk energiforskning i perioden 1998-2007.

I en årrække har jeg fulgt med i den offentlige debat om klima og globalisering, divestment, grænser for vækst, atomkraft, græsrodsbevægelser, grønvask og forskellige typer af klimamodstand – og hvordan man imødegår det sidste.