Klima og miljø

Klima og miljø

Jeg beskæftiger mig med mange slags formidlingsarbejde, men er særligt interesseret i klimaformidling.

Årsagen er enkel: Klimaformidling bidrager til at løse et af de største samfundsproblemer i vores tid og er derfor ekstra motiverende.

I en årrække har jeg fulgt med i den offentlige debat om klima og globalisering, divestment, grænser for vækst, atomkraft, græsrodsbevægelser, grønvask og forskellige typer af klimamodstand – og hvordan man imødegår det sidste.

Jeg er god til at kombinere mine kompetencer indenfor kildekritik og research med min brede viden om klimaudfordringer samt min erfaring med praktisk forenings- og netværksarbejde. 

Min viden om klima- og miljømæssige problemstillinger stammer især fra 
- tidligere miljøjobs i Fredericia Kommune og ved KLIMAVÆRKET i Odense Kommune

- foreningsarbejde i Klimabevægelsen i Danmark, herunder dens tidligere lokalafdeling i Odense og Klimabevægelsens landsudvalg/bestyrelse samt som webmaster for klimabevaegelsen.dk i 2010-2019. I 2019 var jeg desuden med til at genstarte temagruppen KlimaTV.

- to efteruddannelser i humanøkologi og miljøvurdering ved Aalborg Universitet. Her har jeg bl.a. skrevet projektopgaver om
Effekten af CO2-kompensationsprojekter.
Klimaøkonomi med udgangspunkt i den britiske Stern-rapport fra 2007 og dens brug af diskonteringsrater.
Politiske syn på dansk energiforskning i perioden 1998-2007.