Lørdag på Langeland

Loerdag-paa-Langeland

”Lørdag på Langeland” handler om foreningsliv og offentlige arrangementer på Langeland. Den udgives af Rasmus Skov Larsen og Lars Lyholm i samarbejde med Frivilligcenter Langeland.

I alle episoder vil vi…
– udbrede kendskabet til Langeland som et område, der har et rigt foreningsmiljø,
– give indsigt i de enkelte foreninger og arrangementer, vi interviewer og fortæller om,
– give tips til, hvordan en lille forening kan overkomme forskellige praktiske problemer,
– give lytterne lyst til selv at være aktive i foreninger på Langeland.

De enkelte episoder kan frit streames, downloades og indlejres på andre hjemmesider. Podcasten bruger Libsyn som platform: https://langeland.libsyn.com/

Se også hjemmesiden https://loerdagpaalangeland.dk.