Stige Ø

Groenkorn-Projekt-StigeOe

Stige Ø ligger nord for Odense. Øen er en halvø, der tidligere har fungeret som losseplads og nu er omdannet til naturområde.

I 2009-10 samarbejdede Odense Kommune, Odense Renovation og Fjordens Dag om et formidlingsprojekt om Stige Ø. Jeg bidrog til projektet ved at lave interviews med tidligere ansatte, gennemse aviser, videooptagelser og arkivmateriale og skrive en fremstilling af øens historie. Sideløbende indsamlede og renskrev jeg beskrivelser af øens naturliv.

Resultatet blev:

● To hæfter om øens historie og natur. Naturhæftet er skrevet med udgangspunkt i ornitologen og naturfotografen Kurt Dues tekster om øens dyre- og planteliv. Historiehæftet er skrevet på baggrund af mine egne arkivstudier og interviews.

En hjemmeside om Stige Ø, hvor du finder masser af information om området.

● En række plancher, der beskriver øens historie og natur. De er udformet i samarbejde med Idebureauet og står forskellige steder på Stige Ø.