Velkommen

Forside-med-mariehoene
Virksomheden Grønkorn på Sydlangeland drives af Rasmus Skov Larsen, selvstændig miljø- og formidlingskonsulent.

Jeg løser formidlings-, IT- og redaktionsopgaver for især foreninger, netværk og mindre virksomheder, enten på egen hånd eller i samarbejde med forskellige partnere.

Min del af arbejdet består typisk af ideudvikling, at skrive artikler, blogindlæg og nyhedsbreve, interviews og podcasting, opsætning af hjemmesider, websupport, sørge for layout og grafik og at være tovholder for projekter.

Jeg har desuden en bred viden om klima, energi og samfundsforhold. Grønkorn indgår derfor i KlimaHub, som er et netværk af iværksættere med engagement i klimasagen. Vi samarbejder om projekter, der enten oplyser om klimaproblemerne eller bidrager til at løse dem, og sørger selv for den nødvendige fundraising.