Fremgangsmåde

Fremgangsmåde
Jeg gennemgår de politiske udmeldinger og debatter i perioden 1998-2007, som de kommer til udtryk i dagspressen, Folketingets forhandlinger, de politiske partiers arbejdsprogrammer og officielle strategier fra regeringen. Jeg vil især fokusere på ”vendepunkter”, hvor politikerne har skiftet kurs på bestemte områder, hvilket igen har ført til angreb på deres politik...
Forsæt læsning

Baggrundshistorie

Baggrundshistorie
Dansk energiforskning blev for alvor sat i gang af oliekrisen i 1973. 1960ernes stigende danske energiforbrug var primært blevet opretholdt med importeret olie, men OPEC’s midlertidige oliestop førte til adskillige eksperimenter med alternative teknologier, ikke mindst på græsrodsplan. Også forskningscentret Risø begyndte at forske i energiteknologier, bl.a. kul- og atomenergi, men...
Forsæt læsning