Situationen i 1998-2001

Situationen i 1998-2001
I perioden 1998-2001 var der tilsyneladende ingen større uenighed om dansk energiforskning eller Energi 21. Således spillede energipolitikken ingen rolle overhovedet ved Folketingsvalget i 1998. [1]

Den neddæmpede debat prægede også Folketinget den 4. november 1998, da politikerne diskuterede statstilskud til energiforskningen. Regeringens forslag om at give miljø- og energiministeren en officiel bemyndigelse til at give tilskud til forskellige forsknings- og udviklingsprojekter blev enstemmigt vedtaget. Reelt lovfæstede det blot en hidtidig praksis. To af ordførerne – Aase D. Madsen (DF) og Frank Dahlgaard (KF) – frygtede dog, at midlerne ikke vil blive tildelt godt nok og efterlyste mere kontrol med projekterne, men uden at det fik konsekvenser for partiernes opbakning til lovforslaget.

Heller ikke Fremskridtspartiet havde nogle særlige indvendinger, selvom partiet ellers traditionelt var en meget principiel modstander af enhver form for statstilskud. I slutningen af 1990erne var partiets ideologiske liberalisme dog kraftigt nedtonet i de få Folketingsdebatter, der handlede om energiområdet, idet dets energiordfører Kim Behnke selv var meget optaget af mulighederne i energiforskning og i en årrække var formand for Energirådet. Selvom han lagde stor vægt på økonomiske overvejelser, argumenterede han med udgangspunkt i målsætningerne om CO2-reduktion m.v. og ikke imod dem. Til trods for, at han få år tidligere havde anfægtet, at global opvarmning overhovedet var et problem. [2]

Efter en længere ros til ordførerne og regeringen selv konkluderede Svend Auken, at alle partierne nu var enige om Energi 21, selvom det i sin tid kun var S, RV og CD, der havde stået bag denne plan. [3]

Fire år senere kritiserede Auken og den socialdemokratiske miljøordfører Torben Hansen den nye VK-regering for at føre en energi- og miljøpolitik, der afveg væsentligt fra, hvad de havde støttet inden 2001-valget, hvor den meste lovgivning på energiområdet blev besluttet med et bredt flertal i Folketinget. [4] Hvis man ser på de tidligere diskussioner eller manglen på samme i 1998-2001, lader det til at være korrekt. Og heller ikke i 2001-valgkampen havde emnet nogen betydning. [5]

Noter

[1] Den nyligt indgåede Vandmiljøplan II var det eneste miljørelaterede emne i valgkampen. Ekstra Bladet (EB) 3. februar 1998, 1. sektion, s. 18: ”Jelved ødelægger drøm om miljø-valg”, Politiken (Pol.) 14. februar 1998, kultur og debat, s. 6: ”Venstre i landbrugets lommer”, EB 20. februar 1998, 1. sektion, s. 6: ”Ham eller mig” samt Inf. 4. marts 1998, 1. sektion, s. 5: ”Auken og væbneren fra Valby”.

[2] FF: Første behandling af lovforslag nr. L 77: Forslag til lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet. Fremsat 4/11 98, hvor Behnke er ordfører for Z. Se også FF: Første behandling af lovforslag nr. L 241: Forslag til lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Fremsat 29/3 2000. Her optræder Behnke som ordfører for løsgængergruppen Frihed 2000, der erstattede Fremskridtspartiet i Folketinget i 1999-2001. Han lagde afstand til drivhuseffekt-problematikken som en ”religion” under debatten om Energi 21 - FF – L 123 - 30/4 96. Se note 6.

[3] FF: L 77 - 4/11 98. Se note 15.

[4] Auken i Jyllands-Posten (JP) 5. august 2003, 1. sektion, s. 9: ”Grøn krigserklæring til de liberale høge” – og Hansen i Pol. 11. februar 2004, 2. sektion, s. 7: ”Skønmalerier af borgerlig miljøpolitik”.

[5] Inf. 17. november 2001, 1. sektion, s. 4: ”Det grønne flertal smuldrer”.