Litteratur og kilder

Litteratur og kilder
Beuse, Ejvin, m.fl. (red.): Vedvarende energi i Danmark. En krønike om 25 opvækstår 1975-2000. OVEs forlag, april 2000.

Dansk Folkeparti: Arbejdsprogram – Rent Miljøhttp://www.danskfolkeparti.dk/sw/frontend/show.asp?parent=4270&menu_parent=9228&highlight=energi&menu_parent=&layout=0 [linket er nede p.t.]

Energistyrelsen: Energipolitisk redegørelse 2000 (Redegørelse nr. R 14).

Energistyrelsen: Evaluering af UVE – Konklusionsrapport. Energistyrelsen 2001.

Energistyrelsen: Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Energistyrelsen, 2005.

Energistyrelsen: Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025. Energistyrelsen, 2005.

Energistyrelsen: En visionær dansk energipolitik 2025. Energistyrelsen, 2007.

Enhedslisten: Økologisk Energiplan – år 2030http://www.enhedslisten.dk/cms/html/energipl.htm [linket er nede p.t.]

Finansministeriet: En omkostningseffektiv klimastrategi. Finansministeriet 2003.

Hvelplund, Frede, Henrik Lund og Decharut Sukkumnoed: “Feasibility Studies and Technological Innovation” i Lone Kørnøv, Henrik Lund og Arne Remmen (red.): Tools for a Sustainable Development. Preliminary Edition. Aalborg Universitet 2005.

International Energy Agency: World Energy Outlook 2004.

Juul-Kristensen, Bjarne, m.fl.: Undersøgelse af støtte til vedvarende energi. RAMBØLL for Energimiljørådet, marts 1998.

Kommissionen mot oljeberoende: På väg mot et oljefritt Sverige. Juni 2006.

Kristoffersen, Anders: Danmarks omkostninger ved reduktion af CO2. En analyse af de forskellige muligheder. Institut for Miljøvurdering, 28. oktober 2002.

Kristoffersen, Hans-Erik, Jesper Munksgaard og Mette Jensen: Kortlægning af afgifter og tilskud inden for energiområdet. AKF Forlaget oktober 1997.

Lomborg, Bjørn: Verdens sande tilstand. 3. udgave. Satellit 2003.

Lundsgaard, Jørgen S.: ”Dansk energiforskning – Succes eller fiasko?” i Uffe Geertsen og Søren Dyck-Madsen (red.): Energi, klima og forsyningssikkerhed i EU og Danmark. Det Økologiske Råd 2003.

Miljø- og Energiministeriet: Energi 21. Regeringens energihandlingsplan 1996. Miljø- og Energiministeriet april 1996.

Miljø- og Energiministeriet: Energiforskning. Baggrundsrapport til national strategi på miljø- og energiområdet. Miljø- og Energiministeriet april 1996.

Miljø- og Energiministeriet: Klima 2012. Status og perspektiver for dansk klimapolitik. Miljø- og Energiministeriet marts 2000.

Det Radikale Venstre: Radikal Energiplan 2050http://www.radikale.dk/upload/file_l51eohunp7kl9066alol_58759.doc

Rasmussen, Søren Hein: Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark. Viborg, Odense Universitetsforlag 1997.

Rasmussen, Kim, m.fl.: Som smurt i olie…? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter, 4. semester projekt forår 2004.

Roijer, Gunilla: Borgens dronninger. Kvindeliv, politikerliv. Albertslund, Schultz 2006.

Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU): Dansk energiforskning og -udvikling. Anbefalinger vedrørende anvendelsen af offentlige midler til energiforskning og -udvikling. REFU 2002. Skytte, Klaus, m.fl.: Støtte til vedvarende energi? Jurist- og Økonomforbundets forlag 2004.

Socialdemokraterne: Danmark i front på energiområdethttp://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=164173

Socialistisk Folkeparti: En bæredygtig energiforsyning – i Danmark og globalthttp://www.sf.dk/holmsgaard/index.php?article=7197 [linket er nede p.t.]

Teknologi-rådet: Dansk energiproduktion i fremtiden. Resumé og redigeret udskrift af Høring i Folketinget den 17. november 2005. Teknologirådets rapporter 2006/1.

Vejleder: Frede Hvelplund.