VVM’ens funktion i beslutningsprocessen

VVM’ens funktion i beslutningsprocessen
Der eksisterer et detaljeret lov- og proceduregrundlag for, hvilke miljøhensyn der skal tages i forbindelse med større offentlige anlægsarbejder i Danmark. I EU som helhed findes der en række situationer, hvor både private virksomheder og offentlige myndigheder siden 1988 har haft pligt til at foretage en VVM, som følge af EF-direktivet...
Forsæt læsning

Baggrunden for motorvejen

Baggrunden for motorvejen
Motorvejen mellem Odense og Svendborg forventes at blive færdig i 2009. Den afløser den gamle tosporede landevej A9, som længe havde haft et dårligt ry, da Folketinget i 1999 vedtog loven L 223 om motorvejsanlægget. Allerede sidst i 1980erne havde landevejen haft problemer med overbelastning. Da Folketinget i 1986 besluttede at...
Forsæt læsning