Undersøgelsens relevans

Undersøgelsens relevans
Rapporten og dens beregningsmetoder er relevante, fordi konklusionerne har fået en betydelig mediedækning og en vigtig placering i den internationale debat om, hvordan den globale opvarmning skal håndteres. Samtidig er den også et godt eksempel på, at politiske ønsker om at fremme planlægningen på et givet område kan præge den måde,...
Forsæt læsning

Undersøgelsens opbygning

Undersøgelsens opbygning
Som kildemateriale anvender jeg Stern-rapporten, generel litteratur om diskonteringsraternes betydning i offentlig planlægning samt en række udvalgte anmeldelser/tidsskriftsartikler om Stern-rapportens beregningsgrundlag. De er skrevet af Martin L. Weitzman (økonom, Harvard University), William Nordhaus (økonom, Yale University), Daniel Cole (jurist, Indiana University), Sir Partha Dasgupta (økonom, University of Cambridge), Ian Byatt m.fl....
Forsæt læsning