Undersøgelsens opbygning

Undersøgelsens opbygning
Som kildemateriale anvender jeg Stern-rapporten, generel litteratur om diskonteringsraternes betydning i offentlig planlægning samt en række udvalgte anmeldelser/tidsskriftsartikler om Stern-rapportens beregningsgrundlag. De er skrevet af Martin L. Weitzman (økonom, Harvard University), William Nordhaus (økonom, Yale University), Daniel Cole (jurist, Indiana University), Sir Partha Dasgupta (økonom, University of Cambridge), Ian Byatt m.fl. (selv er han økonom og formand for Water Industry Commission for Scotland), John Quiggin (økonom/politolog, University of Queensland), Richard S. J. Tol (bæredygtighedsforsker, Hamburg Universität), Robert O. Mendelsohn (økonom, Yale University), Bjørn Lomborg (politolog/statistiker, Copenhagen Business School) og Gary W. Yohe (økonom, Wesleyan University).

Jeg vil først redegøre for Stern-rapportens diskontering og valg af parametre. Derefter sammenligner jeg argumenterne for og imod hvert enkelt valg og vurderer deres holdbarhed, præmisser og betydning for debatten om politisk planlægning på klimaområdet.