Fremgangsmåde og valg af kilder

Fremgangsmåde og valg af kilder
Selvom CO2-kompensationsprojekter ikke nødvendigvis har noget at gøre med det internationale CO2-kvotehandelssystem, fylder systemet alligevel meget i min undersøgelse, da det omfatter hovedparten af de projekter, som iværksættes på verdensplan. Clean Development Mechanism dominerer markedet for kompensationsprojekter i ulandene, hvilket jeg beskriver nærmere i afsnit 4. Jeg vil derfor indlede med...
Forsæt læsning

Det internationale CO2-kvotehandelssystem

Det internationale CO2-kvotehandelssystem
De overordnede “spilleregler” for CDM og JI fastlægges ved de såkaldte COP-møder (Conference of Parties). Disse afholdes jævnligt mellem de lande, der i 1992 indgik UNFCCC-konventionen om at begrænse udledningen af drivhusgasser, og siden fulgte denne konvention op med Kyoto-protokollen i 1997. [1] Klimakonferencen i København i december 2009 (COP15) er...
Forsæt læsning