Klimafunding

I disse år oplever vi en fornyet bevidsthed om klimaproblemerne. Flere og flere bliver klar over, at menneskeskabte klimaændringer vil føre til stadig større problemer med oversvømmelser, mangel på drikkevand, sult, klimaflygtninge og naturødelæggelser i fremtiden.

Men: Tilbage i 2009 oplevede vi ligeledes en stor interesse for klima i offentligheden, og efter fiaskoen ved samme års klimatopmøde forsvandt interessen meget brat. Hvis vi skal opnå varige resultater, er det derfor nødvendigt at få klimabevidstheden til at slå rod i samfundet, så den ikke ender som en midlertidig modebølge.”

Citat: Klimafunding.dk.

Klimafunding er et netværk af engagerede iværksættere og eksperter, der arbejder på projekter, der enten oplyser om klimaproblemerne eller bidrager til at løse dem. Der opstår hele tiden nye initiativer og græsrodsprojekter, hvor engagerede borgere arbejder for at modvirke krisen og styrke omstillingen til vedvarende energi. Klimafunding vil gerne være med til at styrke initiativerne og sikre, at de kan modstå eventuelle tilbageslag for klimasagen.

Hvor kommer Grønkorn ind i billedet?

Jeg har stiftet Klimafunding sammen med videoklipperen Jesper Munk og opsat netværkets hjemmeside.

Lige nu er jeg aktiv i dets arbejdsgruppe, hvor vi fundraiser til undervisningsprojektet "Klimaforskning og klimamyter". Vores ide er at lave en serie af videoer og en hjemmeside med baggrundsinformation, der fortæller om, hvordan FN’s Klimapanel arbejder. Samtidig vil vi sammenholde forskningen med de sære konspirationsteorier om Klimapanelet, som fra tid til anden dukker op i den offentlige debat. Vi vil beskrive de mekanismer, der gør, at forskningen hele tiden kan videreudvikles og forbedres, hvilket adskiller den fra konspirationsteorierne, hvor konklusionen altid er skrevet på forhånd.

Hvad er dine forudsætninger for at lave klimaformidling?

Jeg er god til at kombinere mine kompetencer indenfor kildekritik og research med min brede viden om klimaudfordringerne og min erfaring med praktisk forenings- og netværksarbejde.

Min viden om klima- og miljømæssige problemstillinger stammer især fra
- tidligere miljøjobs i Fredericia Kommune og ved KLIMAVÆRKET i Odense Kommune
- foreningsarbejde i 350 Klimabevægelsen, herunder dens tidligere lokalafdeling i Odense og Klimabevægelsens landsudvalg/bestyrelse samt som webmaster for klimabevaegelsen.dk og med til at genstarte temagruppen KlimaTV.
- to efteruddannelser i humanøkologi og miljøvurdering ved Aalborg Universitet. Her har jeg bl.a. skrevet projektopgaver om
Effekten af CO2-kompensationsprojekter.
• Klimaøkonomi med udgangspunkt i den britiske Stern-rapport fra 2007 og dens brug af diskonteringsrater.
• Politiske syn på dansk energiforskning i perioden 1998-2007.

I en årrække har jeg fulgt med i den offentlige debat om klima og globalisering, divestment, grænser for vækst, atomkraft, græsrodsbevægelser, grønvask og forskellige typer af klimamodstand – og hvordan man imødegår det sidste.

Hvordan er Klimafunding organiseret?

Vi består af en arbejdsgruppe af enkeltmandsvirksomheder og en frivillig bestyrelse.

I arbejdsgruppen samarbejder vi om projekter, hvor vi kan trække på hinandens kompetencer og fundraise i fællesskab. Vi vil gerne udvide gruppen med flere virksomheder, så vi får så stor faglig og geografisk spredning som muligt. Bestyrelsen giver os faglig sparring. Den sikrer også, at vores økonomi hænger sammen og at pengene bliver brugt fornuftigt. Dens medlemmer har meget forskellig baggrund; p.t. har vi både en musiker, en økonom, en psykolog og en skuespiller i vores kreds.

Du kan se mere om vores aktiviteter på klimafunding.dk.