Uddannelse

2007-2009: Master i miljøvurdering, Aalborg Universitet

Generelt har denne efteruddannelse øget min forståelse for komplekse problemstillinger indenfor miljø-, ressource- og energiområdet og min evne til at sætte mig ind i nye emner på kort tid. Jeg har haft kurser i

Miljøkommunikation
Energisystemanalyse
Livscyklusvurdering
Risikovurdering
VVM og SMV

2007: Markedsføringskursus på Tietgenskolen i Odense (12 dage)

2005-2007: Teknisk Diplomuddannelse i humanøkologi, Aalborg Universitet

Her har jeg haft kurser i bl.a.

Miljøledelse
Miljøøkonomi
Økologi
Natursyn
International miljøpolitik

2005: Green Network-kursus i Vejle (20 dage)

Grundlæggende principper i miljøledelse efter konceptet Green Network.

1996-2003: Cand.mag i historie og samfundsfag, Syddansk Universitet, Odense

Denne uddannelse har givet mig træning i indsamling og systematisering af informationer samt en god forståelse for den måde politiske systemer og offentlige forvaltninger fungerer på.