Vi Samler Enderne

Langelandsbro-med-hjerte
Vi Samler Enderne handler om at hjælpe foreninger på Langeland med at finde hinanden og skabe samarbejde på langs af øen. Jeg har opsat foreningens hjemmeside og kalender, som indgår i en pakkeløsning fra DGI, der stiller serverplads og en WordPress-side til rådighed.

Udover at være ansvarlig for klyngens lokale hjemmeside er jeg tovholder for foreningens Kalender- og Kommunikationsgruppe.

Se mere på visamlerenderne.dk.