Vi Samler Enderne

Langelandsbro-med-hjerte
Vi Samler Enderne handler om at hjælpe foreninger på Langeland med at finde hinanden og skabe samarbejde på langs af øen. Jeg har opsat foreningens hjemmeside, som indgår i en pakkeløsning fra DGI, der stiller serverplads og en WordPress-side til rådighed.

Udover at være ansvarlig for klyngens lokale hjemmeside er jeg også tovholder for foreningens Kalender- og Kommunikationsgruppe.

Se mere på visamlerenderne.dk.