Erhverv

2012-nu: Selvstændig miljø- og formidlingskonsulent

2011-2012: Klimamedarbejder i Odense Kommune

I denne stilling har jeg bl.a.

- deltaget i planlægningen og etableringen af KLIMAVÆRKET, et lokalt klimanetværk for virksomheder i Odense Kommune.

- indsamlet og systematiseret informationer om kommunens virksomheder og butikker og deres hidtidige klimaindsats. Jeg har bl.a. udarbejdet disse erfaringspapirer.

- lavet opsøgende arbejde for at finde medlemmer til netværket

- været med til at videreudvikle tjeklister til brug for medlemmernes klima- og energiindsats

2009-2010: Informationsmedarbejder for Korsløkke Ungdomsskole

Her har jeg været tovholder for en arbejdsgruppe, der har udført et formidlingsprojekt om det rekreative område på den tidligere losseplads Stige Ø. Jeg har været involveret i alle dele af projektet, udført informationsindsamling og interviewundersøgelser, designet en række fysiske plancher til øen samt to informationshæfter og en hjemmeside, der fortæller om øens natur, historie og landskab i samspil med plancherne.

Endvidere har jeg

- været med til at planlægge en række naturtelte til Fjordens Dag i september 2010

- været tovholder for et naturtelt under Odense Havnekulturfestival i maj 2010, hvor vi indsamlede erfaringer til selve fjorddagen

- løst en række grafiske opgaver, bl.a. opsætning af årets trykte program til Fjordens Dag 2010. Efterfølgende har jeg opsat programmet for Fjordens Dag i årene 2011-2013.

2007-2008: Kontorarbejde, blandet vikararbejde og telefonvagt for Vikargruppen Danmark

2007: Museumsassistent på Svendborg Museum(3 måneder)

Blandet museums- og formidlingsarbejde, inkl. udarbejdelse af oversigtskort og pjecer til formidling af udstillinger.

2005-2006: Miljøproceskonsulent for Fredericia Kommune

I denne periode lavede jeg miljøredegørelser for en række meget forskellige virksomheder og institutioner, nærmere bestemt P.L. Jessen & Søn (renovation), Danket (fremstilling af trælister) og Xperion ACE (fremstilling af kulfiberrør) samt miljødelen af en samlet bæredygtighedsredegørelse for Tholstrup Cheese (mejerivirksomhed). Jeg var desuden med til at planlægge en skabelon for, hvordan man kan lave miljøkortlægning i folkeskoler og inddrage miljøemner i undervisningen, i samarbejde med udvalgte skoler og undervisere i Fredericia.

2003: Studentermedhjælper på Kartografisk Dokumentationscenter i Odense

Systematisk kortlægning af arealtyper i Vejle og Vendsyssel med MapInfo, som led i projektet ”Digitalt Atlas over Kulturmiljøer i Danmark”.