Fremtiden i vore hænder

Forside-version2

Uafhængig blogside med indlæg om mange forskellige aspekter af klimakrisen og håb for fremtiden.

Se mere på https://fremtidenivorehaender.dk/.