Fremgangsmåde

Groenkorn-Energiforskning

Jeg gennemgår de politiske udmeldinger og debatter i perioden 1998-2007, som de kommer til udtryk i dagspressen, Folketingets forhandlinger, de politiske partiers arbejdsprogrammer og officielle strategier fra regeringen.

Jeg vil især fokusere på ”vendepunkter”, hvor politikerne har skiftet kurs på bestemte områder, hvilket igen har ført til angreb på deres politik med følgende forsvar eller forskellige forklaringer fra diverse eksperter og politiske kommentatorer. Centralt i disse vendepunkter står VK-regeringens temmelig bratte nedskæringer på energiforskningen i 2002 og dens delvise holdningsændring i 2006-7, hvor i hvert fald dele af regeringen formelt opgav sin hidtidige modstand mod forpligtende målsætninger på energiområdet.

Undersøgelsen skal tages med det forbehold, at den udelukkende bygger på offentligt tilgængelige kilder. Dertil kommer, at jeg af tidsmæssige årsager ikke har lavet nogen systematisk undersøgelse af andre elektroniske medier end Danmarks Radios radioudsendelser, som er let tilgængelige på www.dr.dk. Men materialet er omfattende nok til, at jeg vil stadig vil kunne afklare de vigtigste tendenser og vurdere, hvilke årsagsforklaringer der fremstår som de mest sandsynlige.

Baggrundshistorie