Langs Jernbanen

Grønne områder og grafitti i Odense, nær jernbanen.