Erhvervsarbejde

2011-nu: Selvstændig miljø- og formidlingskonsulent

2011-2012: Klimamedarbejder i Odense Kommune

I denne stilling har jeg

- deltaget i planlægningen og etableringen af KLIMAVÆRKET, et lokalt klimanetværk for virksomheder i Odense Kommune, som blev stiftet den 2. november 2011.

- indsamlet og systematiseret informationer om kommunens virksomheder og butikker og deres hidtidige klimaindsats. Jeg har bl.a. udarbejdet disse erfaringspapirer.

- lavet opsøgende arbejde for at finde medlemmer til netværket

- været med til at videreudvikle tjeklister til brug for medlemmernes klima- og energiindsats

- udarbejdet forskellige metoder til at finde frem til bestemte virksomheder, ejendomme og nøgletal vha. automatiske søgninger i regneark, til brug ved tilsynsvirksomhed og energiplanlægning

- givet telefonrådgivning til virksomheder om affaldsgebyrer

- skrevet tekster om Odense Kommunes klimaindsats på www.odense.dk
2009-2010: Informationsmedarbejder for Korsløkke Ungdomsskole

Her har jeg været tovholder for en arbejdsgruppe, der har udført et formidlingsprojekt om det rekreative område på den tidligere losseplads Stige Ø. Jeg har været involveret i alle dele af projektet, udført informationsindsamling og interviewundersøgelser, designet en række fysiske plancher til øen samt to informationshæfter og en hjemmeside, der fortæller om øens natur, historie og landskab i samspil med plancherne.

Det færdige resultat kan ses på http://www.stigeoe.dk
Endvidere har jeg

- været med til at planlægge en række naturtelte til Fjordens Dag i september 2010

- været tovholder for et naturtelt under Odense Havnekulturfestival i maj 2010, hvor vi indsamlede erfaringer til selve fjorddagen

- løst en række grafiske opgaver, bl.a. opsætning af årets trykte program til Fjordens Dag 2010. Efterfølgende har jeg opsat programmet for Fjordens Dag i årene 2011-2013.

2007-2008: Telefonvagt på deltid for Vikargruppen Danmark, blandet vikararbejde

De to vikarbureaujobs i 2007-2008 har begge givet mig kompetence i samarbejde med personer fra vidt forskellig baggrund, samt telefonisk vejledning og informationssøgning med korte deadlines.

2007-2008: Kontorarbejde for Vikargruppen Danmark

Modtagelse af ordrer fra virksomheder og institutioner, fordeling af vikarer til forskellige jobs, blandede kontoropgaver.

2007: Museumsassistent på Svendborg Museum (3 måneder)

Blandet museums- og formidlingsarbejde, inkl. udarbejdelse af oversigtskort og pjecer til formidling af udstillinger.

2005-2006: Miljøproceskonsulent for Fredericia Kommune

I denne periode lavede jeg miljøredegørelser for en række meget forskellige virksomheder og institutioner, nærmere bestemt P.L. Jessen & Søn (renovation), Danket (fremstilling af trælister) og Xperion ACE (fremstilling af kulfiberrør) samt miljødelen af en samlet bæredygtighedsredegørelse for Tholstrup Cheese (mejerivirksomhed) i tæt samarbejde med virksomhedernes ledelser og tillidsrepræsentanter. Jeg har været med til at planlægge en skabelon for, hvordan man kan lave miljøkortlægning i folkeskoler og inddrage miljøemner i undervisningen, i samarbejde med udvalgte skoler og undervisere i Fredericia. Desuden har jeg deltaget i et kommunalt elspareprojekt.

2003: Studentermedhjælper på Kartografisk Dokumentationscenter i Odense

Systematisk kortlægning af arealtyper i Vejle og Vendsyssel med MapInfo, som led i projektet ”Digitalt Atlas over Kulturmiljøer i Danmark”.