Stige Ø

Groenkorn-Projekt-StigeOe

Odense Kommune, Odense Renovation og Fjordens Dag har samarbejdet om et formidlingsprojekt om Stige Ø nord for Odense. Øen er en halvø, der tidligere har fungeret som losseplads og nu er omdannet til naturområde.

I forbindelse med formidlingsprojektet har jeg lavet interviews med tidligere ansatte, gennemset aviser, videooptagelser og arkivmateriale og skrevet en fremstilling af øens historie. Sideløbende har jeg indsamlet og renskrevet beskrivelser af øens naturliv.

Resultatet er:

● To hæfter om øens historie og natur. Naturhæftet er skrevet med udgangspunkt i ornitologen og naturfotografen Kurt Dues tekster om øens dyre- og planteliv. Historiehæftet er skrevet på baggrund af mine egne arkivstudier og interviews.

● En hjemmeside om Stige Ø, hvor du finder masser af information om området.

● En række plancher, der beskriver øens historie og natur. De er udformet i samarbejde med Idebureauet og står forskellige steder på Stige Ø: