Vi Samler Enderne

Langelandsbro-med-hjerte

Formålet med foreningen Vi Samler Enderne er at hjælpe foreninger på Langeland med at løse praktiske opgaver, finde hinanden og skabe samarbejde på langs og tværs af øen.

Udover at være ansvarlig for foreningens lokale hjemmeside er jeg også tovholder for foreningens kalendergruppe og dens kommunikations- og medlemsgruppe, forkortet til Kom Mæ’.

Se mere på https://visamlerenderne.dk.