KlimaHub

Groenkorn-Klimabev-www

I disse år oplever vi en fornyet bevidsthed om klimaproblemerne. Flere og flere bliver klar over, at menneskeskabte klimaændringer vil føre til stadig større problemer med oversvømmelser, mangel på drikkevand, sult, klimaflygtninge og naturødelæggelser i fremtiden.

Men: Tilbage i 2009 oplevede vi ligeledes en stor interesse for klima i offentligheden, og efter fiaskoen ved samme års klimatopmøde forsvandt interessen meget brat. Hvis vi skal opnå varige resultater, er det derfor nødvendigt at få klimabevidstheden til at slå rod i samfundet, så den ikke ender som en midlertidig modebølge.”

Fra KlimaHub.dk.

KlimaHub er et netværk af engagerede iværksættere og andre, der arbejder med projekter, som enten oplyser om klimaproblemerne eller bidrager til at løse dem. Vores medlemmer har meget forskellig baggrund; p.t. har vi både en musiker, en økonom, en psykolog og en videoklipper i vores kreds.

Der opstår hele tiden nye initiativer og græsrodsprojekter, hvor engagerede borgere arbejder for at modvirke krisen og styrke den grønne omstilling. KlimaHub vil gerne være med til at styrke initiativerne og sikre, at de kan modstå eventuelle tilbageslag for klimasagen.

Du kan se mere om vores aktiviteter på klimahub.dk.
 

Hvad er Grønkorns rolle i KlimaHub?

Jeg har stiftet KlimaHub (oprindelig med navnet Klimafunding) sammen med videoklipperen Jesper Munk og opsat netværkets hjemmeside.

Lige nu er jeg ved at finde nye deltagere til rammeprojektet ”KlimaTV 2.0”. Det handler om at producere miniserier af videoer og podcasts om klimakrisen og dens løsninger i forhold til unge under uddannelse og aktive indenfor grøn omstilling.

HjemVendingsProgrammerne

Genopbygning-mindre

Landsforeningen HjemvendingsProgrammerne tilbyder relevante efteruddannelseskurser til flygtninge, der forbereder sig på at rejse tilbage til deres hjemland.

Jeg har opsat foreningens hjemmeside og bidrager fra tid til anden med indspark til dens medlemshvervning, fundraising og kommunikation.

Se mere på https://hjemvending.dk.

Vi Samler Enderne

Langelandsbro-med-hjerte

Vi Samler Enderne handler om at hjælpe foreninger på Langeland med at finde hinanden og skabe samarbejde på langs af øen. Jeg har opsat foreningens hjemmeside og kalender, som indgår i en pakkeløsning fra DGI (senere Ballum IT), der stiller serverplads og en WordPress-side til rådighed.

Udover at være ansvarlig for klyngens lokale hjemmeside er jeg tovholder for foreningens kalendergruppe. Den arbejder for at få alle foreninger på Langeland til at gøre reklame for deres aktiviteter i vores onlinekalender ”Det sker på Langeland”.

Se mere på visamlerenderne.dk.

Europaforum

Groenkorn-Europaforum-www

Europaforum er en nyheds-/blogside, som drives af en selvstændig redaktion. Vores mål er at styrke den offentlige debat om EU-politiske emner og demonstrere, hvorfor nutidens EU reelt er en integreret del af det demokratiske system i Danmark, til trods for, at danske medier ofte fremstiller EU-politik som noget fjernt og uvedkommende. Samtidig arbejder Europaforum for at vise, hvordan borgere kan påvirke den politiske proces og hvordan det er muligt at trække udviklingen i forskellige retninger.

Bag siden Europaforum står foreningen af samme navn. Jeg er selv en af initiativtagerne og ansvarshavende redaktør. Mine opgaver er ideudvikling, tovholderi og opsøgende arbejde overfor mulige debattører, skribenter og redaktionsmedlemmer. Jeg står også for produktion og klipning af vores podcasts.

Vores første podcastserie hedder Vindmåleren. Den får jævnligt besøg af aktuelle og tidligere politikere og eksperter, som drøfter de aktuelle politiske kampe på EU-plan. Med tiden vil vi udvide konceptet med flere podcastserier, hver med deres nicheemne. Optagelserne foregår i vores redaktionslokaler i Odense og ved foredrag og debatmøder rundt omkring på Fyn. Under coronakrisen er vi også begyndt at bruge Zoom, som nu er en del af praktisk taget alle vores optagelser.

Vindmåleren udgives på Spreaker som hovedplatform.

Se mere på https://www.europaforum.dk.